Gridview üzerinde güncelleme, online güncelleme

Bugün bir saatimi sırf, gridview üzerindeki verinin anında kaybolmasına harcadım diyebilirim. İnternet’i araştırdığınızda genel olarak, yeniden yükleme ve gridview.bind() çözümü ile karşılaşırsınız. Ancak iki yönteminde istediğini karşılayamaz. Aşağıya ekleyeceğim kod satılarında, sorunu nasıl aştığım açıkça belli oluyor. Fakat kısaca anlatmak gerekirse, genel olarak herkes gridview satırlarından aldığı veriyi rahatça veritabanından silebiliyordu, fakat gerekli olan gridview güncellemesi yapılamıyordu, databind() yaptığımızda zaten ekran gidiyordu. Sorunu aşmak için öncellikle veritabanından sildim, ardından ilgili satırı visible özelliğiyle yok ederek sorunu aştım. Sizinde aynı çözümle sorunu aşacağınıza inanıyorum. Herkese kolay gelsin…

protected void grdRapor_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e)
{
//Atilla for you 🙂
string id = grdRapor.Rows[e.RowIndex].Cells[1].Text.ToString();
string plaka = grdRapor.Rows[e.RowIndex].Cells[3].Text.ToString();
string baslangicTarih = grdRapor.Rows[e.RowIndex].Cells[7].Text.ToString();
string conString = “Data Source=GIFTED\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Arac_Takip;Integrated Security=True”;
SqlConnection connection = new SqlConnection(conString);
connection.Open();

Asp.Net Excel’e veri aktarmak

Aşağıdaki kodları bir butona yerleştirdiğimizde, oradaki “Gridviewiniz” kısmını kendi Gridview ayarlayarak, verilerinizi olduğu gibi Excel‘e aktarabilirsiniz. Rapor.xls olarak masaüstüne kaydedecektir.

HtmlForm form1 = new HtmlForm();

        form1.Controls.Add(Gridviewiniz);

        Response.Clear();

        Response.ClearHeaders();

        Response.ClearContent();

        Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.GetEncoding(“windows-1254”);

        Response.Charset = “windows-1254”; //ISO-8859-13 ISO-8859-9  windows-1254

        System.Web.HttpContext.Current.Response.AddHeader(“content-disposition”, “attachment;filename=Rapor.xls”);

        Response.ContentType = “application/vnd.ms-excel”;

        System.IO.StringWriter stringWrite = new System.IO.StringWriter();

        System.Web.UI.HtmlTextWriter htmlWrite = new HtmlTextWriter(stringWrite);

        Gridviewiniz.RenderControl(htmlWrite);

Tc Kimlik No onaylama

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin bir adet “Tc Kimlik No” bulunmaktadır. Tüm işlemlerimizde kullandığımız “Tc Kimlik No” nasıl hesaplandığını biliyor musunuz? Bir projede sizden “Tc Kimlik No” onaylanmanız istendi, ne yapacaksınız? Hemen başlayalım; Öncellikle “Tc Kimlik” çok basit bir algoritması var. Tc Kimlik No, 11 haneden oluşmaktadır. Son iki hanemiz, ilk 9 haneden türetilmektedir.

* İlk hane 0 olamaz.
* 1. 3. 5. 7. ve 9. hanelerin toplamının 7 katından, 2. 4. 6. ve 8. hanelerin toplamı çıkartıldığında, elde edilen sonucun 10’a bölümünden kalan, yani Mod10 bize 10. haneyi verir.
* 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ve 10. hanelerin toplamından elde edilen sonucun 10’a bölümünden kalan, yani Mod10 bize 11. haneyi verir.

C++ Operatörleri aşırı yüklemek

C++‘da bazı operatöleri ezerek, istediğimiz amaca hizmet etmesini sağlayabiliriz. Örnek vermemiz gerekirse; a+b işleminde “+” işaretini “-“ yapmasını söyleyebiliriz. Böylece programda her hangi bir yerde toplama yapılması gerekirse, program otomatik olarak çıkarma işlemi gerçekleştirecektir. Aşağıda +, – , ++, — operatörlerini değiştirdik. Yeni bir görev eklemek yerine varolan görevlerini biz yazdık. Kodu incelediğinizde anlayacaksınızdır.
#include “stdafx.h” //VisualStudio için gerekli
#include //cout ve cin için gerekli
#include //getch() fonksiyonu için gerekli
using namespace std;

class aYukle
{
private:
int x,y,z;
public:
aYukle() //Öncellikle bir sorun çıkmaması için ilk değerleri atıyoruz.
{
x=0;
y=0;
z=0;
}

Arama
RSS
Beni yukari isinla