Yurtdışı çıkış harcı 2012-2013 hangi bankalar?

Her ne olursa olsun, yurtdışına çıkmak isteyen herkes 15 TL yurtdışına çıkış harcını yatırmak zorundadır.

Hemen hemen tüm bankalar, yurtdışı çıkış harcını yatırmak istediğiniz ücreti tahsil ediyor. Ayrıca havaalanında da bu işlemi vizeler aracılığıyla kolayca gerçekleştirebiliyorsunuz.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 060113 sayılı yazısında;

23.03.2007 tarih ve 26471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5597 sayılı “Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 1.maddesinin birinci fıkrasında “Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu ile yurtdışına çıkış yapanlardan çıkış başına 15 TL harç alınır” hükmüne yer verilmiş, izleyen fıkralar da ise yurt dışına çıkış harcı konusunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Arama
RSS
Beni yukari isinla