C dili ile grafikli not hesaplama (Fonksiyonlu)

//Kodlayan:İlhan BAHAR

//Kaynak:www.ilhanbahar.com

//22.10.2008

//Grafik Programı


#include <conio.h>

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <stdlib.h>//system çalışsın diye ekledim

float sinif_Ortalama,sinif_Topla;//Genel olsunlar ki fonks çekebilelim

int kisi;//Sınıf mevcudu

int aa,ba,bb,cb,cc,dc,dd,ff,gelen_Ort;//Tek tek harf kodlarını genel tanımladık

float aa_Topla,ba_Topla,bb_Topla,cb_Topla,cc_Topla,dc_Topla,dd_Topla,ff_Topla;//Her harfin toplamını alıyoruz

float aa_Ort,ba_Ort,bb_Ort,cb_Ort,cc_Ort,dc_Ort,dd_Ort,ff_Ort;//Her harfin ortalamasını alıyoruz

float Ortalama_Hesapla(int,int);

char *Harf_Notu(float);

void Yildiz_Bas(float);

void Ekrana_Bas(void);


float Ortalama_Hesapla(int vize,int final)

{

float ortalama=(vize*0.3)+(final*0.7);//Ortalamayı hesapla

sinif_Topla=sinif_Topla+ortalama;//Sınıf ortalamasını topla

sinif_Ortalama=sinif_Topla/kisi;//Gerçek ortalamayı bul

return ortalama;

}

C dili kapı problemi ile ilgili algoritma

/* 100 kapı,10 anahtar var,ilk aşamada kapıların tamamı kapalıdır.Anahtarlar denenerek açıksa kapatılıp,kapılıysa açılacaktır*/

//Kodlayan:İlhan BAHAR

//Kaynak:www.ilhanbahar.com

# include <conio.h>

# include <stdio.h>

int main(int)

{

int kapi[101];

int i,a;

a=0;

//Önce hepsini sıfırladık

for (i=1;i<101;i++)

{

kapi[i]=0;

}

//Yüz kapıyı do while ile deneyelim

do

{

a++;

for (i=1;i<11;i++)

{

if (a%i==0)

{

C programlama dili ile Asal Sayı tespiti

//Asal sayı olup,olmadığını gösteren program

//Kodlayan:İlhan BAHAR

//Kaynak:www.ilhanbahar.com

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

int main(void){

int sayi,say;

printf (“Lutfen bir sayi giriniz=>”);

scanf (“%d”,&sayi);

say=0;

for (int i=1;i<=sayi;i++)

{

if (sayi%i==0)

say++;

}

if (say==2)

printf (“Asal sayi=%d”,sayi);

else

printf (“-1”);

getch();

}

C dili ile yazılmış Fibonacci

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

//Girilen sayının fibanacci olup olmadığını gösteren program.

//Kodlayan:İlhan BAHAR

//Kaynak:www.ilhanbahar.com

int main(void){

int fibo,ilk_Sayi=1,ikinci_Sayi=2,sayi;

printf (“Lutfen sayiyi giriniz=”);

scanf (“%d”,&sayi);

int kontrol=0;

while (kontrol==0)

{

fibo=ilk_Sayi+ikinci_Sayi;

ilk_Sayi=ikinci_Sayi;

ikinci_Sayi=fibo;

if (ikinci_Sayi==sayi)

{

printf (“Sonuc=%d”,ilk_Sayi+ikinci_Sayi);

kontrol=1;

}

if (sayi<fibo)

{

printf (“-1”);

kontrol=1;

}

}

getch();

}

Arama
RSS
Beni yukari isinla