İç içe for (Tersten yazılıp 4 ile çarpıldığında kendisini üreten sayı)

 #include “stdafx.h”
#include
#include
//www.ilhanbahar.com

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
//Dört basamaklı bir sayının basamakları ters çevrilip 4 ile çarpılınca yine kendisini veren sayıyı bulmaya çalışıyoruz.
int sayi=0,ters_sayi=0;

for (int a=0;a<10;a++) for (int b=0;b<10;b++) for (int c=0;c<10;c++) for (int d=0;d<10;d++) { sayi=(1000*a+100*b+10*c+d); ters_sayi=(1000*d+100*c+10*b+a); if (sayi==4*(ters_sayi) && (a+b+c+d) != 0) printf ("%d",sayi); } getch(); return 0; }

Arama
RSS
Beni yukari isinla