C programlama dili ile Asal Sayı tespiti

//Asal sayı olup,olmadığını gösteren program

//Kodlayan:İlhan BAHAR

//Kaynak:www.ilhanbahar.com

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

int main(void){

int sayi,say;

printf (“Lutfen bir sayi giriniz=>”);

scanf (“%d”,&sayi);

say=0;

for (int i=1;i<=sayi;i++)

{

if (sayi%i==0)

say++;

}

if (say==2)

printf (“Asal sayi=%d”,sayi);

else

printf (“-1”);

getch();

}

Arama
RSS
Beni yukari isinla