Kullanışlı DAL(Data Access Layer) ile connection cümlesi

Bugün şirket için yazılan DLL‘e eklenmek üzere, bir fonksiyon yazdım. Bu fonksiyonu kendi projelerimde de DAL içersinde fonksiyon olarak kullanıyorum. Tamamen kodun dinamikleşmesine dönük, fonksiyona gönderilen 2 tane string dizi ve bir tane normal string olmak üzere 3 parametre almaktadır. Bu parametlerden ilk string dizi, istenilen sayıda alan adının alınmasını sağlarken, diğer dizi istenilen sayıda tablodan çekilmesini sağlamaktadır. Son kısımda girilen şart string‘i ise “where” olarak girebileceğiniz, koşulu belirtmektedir. Son şart stringine boş değer göndererek sadece select ifadesinin çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bu fonksiyonda bir kaç ufak değişiklik yaparak, INSERT, UPDATE işlemlerini de daha dinamik bir hale getirip, burada paylaşacağım.

public static SqlConnection conn = new SqlConnection(@”data source=GIFTEDSQLEXPRESS;integrated security=sspi;initial catalog=Ticket”);
public static DataTable Baglan(string[] alanAdlari, string[] tabloAdlari, string Sart)
{
string alanToplam = “”;
string tabloToplam = “”;
int say = 0;
//Gelen alan adlarının içeriğini bu kısımda birleştiriyoruz
foreach (var item in alanAdlari)
{
alanToplam = alanToplam + “[” + alanAdlari[say] + “]” + “,”;
say++;
}
alanToplam = alanToplam.Remove(alanToplam.Length-1,1);
say=0;
//Gelen tablo adlarının içeriğini bu kısımda birleştiriyoruz
foreach (var item in tabloAdlari)
{
tabloToplam = tabloToplam + tabloAdlari[say] + “,”;
say++;
}
tabloToplam = tabloToplam.Remove(tabloToplam.Length – 1, 1);
say = 0;

SqlCommand comm = new SqlCommand(“SELECT ” + alanToplam + ” FROM ” + tabloToplam + ” WHERE ” + Sart +””, conn);

Arama
RSS
Beni yukari isinla