Dairenin Alanını Hesaplayan C Programı

//Kodlayan:İlhan BAHAR

//Kaynak:www.ilhanbahar.com

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

 

//Yarıçapı verilen dairenin alanını hesaplama,const sabiti

//Pi değeri küsüratlı alınmıştır.İsteğe göre değiştirilebilir

main()

{

const float PI=3.1415;                                                

float   alan;

int r=1;

printf (“Lutfen yaricap giriniz=”);

scanf (“%d”,&r);

alan = PI*r*r;                                   

printf(“Alan = %f”, alan);    

getch();

}

Arama
RSS
Beni yukari isinla