Kuran araştırmaları grubu

Bugün ekşi sözlükte farklı bir başlık dikkatimi çekti. “Kuran araştırmaları grubu” başlığı okuyup, kurdukları siteyi incelediğimde gerçekten etkilendim. Orada belirtilen hakkında kısmını aynen alıyorum; İstanbul Kuran Araştırmaları Grubu, Kuran’ın; Allah’ın insanlığa gönderdiği mesaj olduğunun ispatlanmasını, en iyi şekilde anlaşılmasını, anlatılmasını ve yaşanmasına katkıda bulunmayı hedeflemiş bir gruptur. Bunu yaparken Kuran ile ilgili ortaya atılmaya çalışılan şüphelere cevap vermeyi ve İslam dinine sokulmuş Kuran’a aykırı uydurmaları tespit etmeyi de vazifeleri kabul etmektedirler. Bu grup ilahiyat, sosyoloji, felsefe ve mühendislik gibi farklı alanlarda çalışan akademisyenler ve entelektüellerden oluşmaktadır. Hiçbir cemaat ve dini grupla bir bağlantıları bulunmamakta; mezhep ve grup ayrımı yapmadan tüm Müslümanlar arasında barışın, hoşgörünün ve birliğin olmasını arzu etmektedirler.  Kitap ve makale çalışmaları, internet siteleri ve sosyal medya aracılığıyla görüşlerini yaymaya çalışmaktadırlar. Tüm bu faaliyetlerde maddi ve manevi bir çıkar elde etmeme en temel prensiplerindendir.

Hiçbir cemaat ve dini grupla bir bağlantıları bulunmayan bu ekip, başarılı çalışmalara imza atıyorlar. Hazırladıkları makaleleri site üzerinden okuyabileceğini gibi, pdf olarak indirme ya da kitabı satın alma şeklinde de yapabilirsiniz. Site tamamen bilimsel ispatlarla kuran’ın gerçeğini gün yüzüne çıkarıyor. Yaptığı ispatları; Astronomi, Jeoloji, Tarih, Felsefe, Matematik gibi temel bilim dallarına dayanıyor.

Arama
RSS
Beni yukari isinla