C dili ile grafikli not hesaplama (Fonksiyonlu)

//Kodlayan:İlhan BAHAR

//Kaynak:www.ilhanbahar.com

//22.10.2008

//Grafik Programı


#include <conio.h>

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <stdlib.h>//system çalışsın diye ekledim

float sinif_Ortalama,sinif_Topla;//Genel olsunlar ki fonks çekebilelim

int kisi;//Sınıf mevcudu

int aa,ba,bb,cb,cc,dc,dd,ff,gelen_Ort;//Tek tek harf kodlarını genel tanımladık

float aa_Topla,ba_Topla,bb_Topla,cb_Topla,cc_Topla,dc_Topla,dd_Topla,ff_Topla;//Her harfin toplamını alıyoruz

float aa_Ort,ba_Ort,bb_Ort,cb_Ort,cc_Ort,dc_Ort,dd_Ort,ff_Ort;//Her harfin ortalamasını alıyoruz

float Ortalama_Hesapla(int,int);

char *Harf_Notu(float);

void Yildiz_Bas(float);

void Ekrana_Bas(void);


float Ortalama_Hesapla(int vize,int final)

{

float ortalama=(vize*0.3)+(final*0.7);//Ortalamayı hesapla

sinif_Topla=sinif_Topla+ortalama;//Sınıf ortalamasını topla

sinif_Ortalama=sinif_Topla/kisi;//Gerçek ortalamayı bul

return ortalama;

}

Arama
RSS
Beni yukari isinla