C sıralı dosya işlemleri ekleme, silme, arama (fonksiyonlu)

// sirali_dosya.cpp : Defines the entry point for the console application.

#include “stdafx.h”

//Kaynak:www.ilhanbahar.com

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <stdlib.h>

#include <windows.h>

#include <io.h>

 

void dosya_ara();

void dosya_yaz();

void bilgi_sil();

int sec;

void menu()

{

system (“cls”);

printf (“n1-Dosya bilgi ekle”);

printf (“n2-Dosyadan bilgi ara”);

printf (“n3-Dosyadan bilgi sil”);

printf (“n4-Cikis”);

printf (“nSeciminiz=>”);

scanf (“%d”,&sec);

if (sec==1) dosya_yaz();

if (sec==2) dosya_ara();

if (sec==3) bilgi_sil();

}

Kare ve dikdörtgen çizen fonksiyonlu c programı

#include “stdafx.h”

#include <conio.h>

//Kaynak:www.ilhanbahar.com

//10.01.2009 20:32

//Kare ve dikdörgen basan fonksiyonlu yıldız programı

void yildizlar(int,int);//Bu tanımladığımız ile karenin alt ve üst satır hariç orta kısımlarını yazdırıcaz

void cizgiler(int); //Bu tanımladığımız ile alt ve üst satırları yazdırıcaz

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])

{

int genislik=0,yukseklik=0;

printf (“Genislik giriniz=”);

scanf (“%d”,&genislik);

printf (“Yukseklik giriniz=”);

scanf (“%d”,&yukseklik);

cizgiler(genislik); //Önce karenin üst satırı

yildizlar(genislik,yukseklik); //Gövede bölümü

cizgiler(genislik); //Alt kısım

getch();

return 0;

}

İç içe for (Tersten yazılıp 4 ile çarpıldığında kendisini üreten sayı)

 #include “stdafx.h”
#include
#include
//www.ilhanbahar.com

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
//Dört basamaklı bir sayının basamakları ters çevrilip 4 ile çarpılınca yine kendisini veren sayıyı bulmaya çalışıyoruz.
int sayi=0,ters_sayi=0;

for (int a=0;a<10;a++) for (int b=0;b<10;b++) for (int c=0;c<10;c++) for (int d=0;d<10;d++) { sayi=(1000*a+100*b+10*c+d); ters_sayi=(1000*d+100*c+10*b+a); if (sayi==4*(ters_sayi) && (a+b+c+d) != 0) printf ("%d",sayi); } getch(); return 0; }

Ascii kodu ile büyük küçük harf mantığı

//Kodlayan:İlhan BAHAR

//Kaynak:www.ilhanbahar.com

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

 

char BuyukHarfYap(char);//Fonksiyon tanımlıyoruz

main()

{

char c;

printf (“Lutfen karakter giriniz=”);

scanf (“%c”,&c);

printf (“%c”,BuyukHarfYap(c));    

getch();

 

}

char  BuyukHarfYap(char c)

{

    if (c >= ‘a’  && c <= ‘z’) //Ascii olarak 32 altında olduğu için direk 32 çıkarıyoruz.Yani küçük harf ascii 132 ise büyük harfi ascii 100 dür

        return c – 32;

    else

        return c;

}

Arama
RSS
Beni yukari isinla