Gridview üzerinde güncelleme, online güncelleme

Bugün bir saatimi sırf, gridview üzerindeki verinin anında kaybolmasına harcadım diyebilirim. İnternet’i araştırdığınızda genel olarak, yeniden yükleme ve gridview.bind() çözümü ile karşılaşırsınız. Ancak iki yönteminde istediğini karşılayamaz. Aşağıya ekleyeceğim kod satılarında, sorunu nasıl aştığım açıkça belli oluyor. Fakat kısaca anlatmak gerekirse, genel olarak herkes gridview satırlarından aldığı veriyi rahatça veritabanından silebiliyordu, fakat gerekli olan gridview güncellemesi yapılamıyordu, databind() yaptığımızda zaten ekran gidiyordu. Sorunu aşmak için öncellikle veritabanından sildim, ardından ilgili satırı visible özelliğiyle yok ederek sorunu aştım. Sizinde aynı çözümle sorunu aşacağınıza inanıyorum. Herkese kolay gelsin…

protected void grdRapor_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e)
{
//Atilla for you 🙂
string id = grdRapor.Rows[e.RowIndex].Cells[1].Text.ToString();
string plaka = grdRapor.Rows[e.RowIndex].Cells[3].Text.ToString();
string baslangicTarih = grdRapor.Rows[e.RowIndex].Cells[7].Text.ToString();
string conString = “Data Source=GIFTED\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Arac_Takip;Integrated Security=True”;
SqlConnection connection = new SqlConnection(conString);
connection.Open();

Gridview’de seçili satırı renklendirmek

Asp.net veya C# da gridview ile henüz tanışanlar,satırları seçtikleri zaman işaretlenmediklerini görecekler.Bu durum sizin için önemsiz olacak ama kullanıcılar açısından önemli olduğu için o satır işaretlemesini yapmak zorunda kalacaksınız.Ben aynı duyguları yaşadığım için aşağıda  kodu paylaşıyorum…

Kodu Gridview‘in RowCreated event‘ına ekleyin.

[c language=”#”]

if (e.Row.RowType != DataControlRowType.DataRow) return;

// eger yaratilan satir farkliysa data satirindan buradan cik

e.Row.Attributes.Add(“onmouseover”, “this.originalstyle=this.style.backgroundColor;this.style.backgroundColor=’#EEFF00′”);

// mouse overina bu stil attribute’ini ekle

e.Row.Attributes.Add(“onmouseout”, “this.style.backgroundColor=this.originalstyle;”);

// mouse out ise eski stile don

[/c]

Kod şuan sorunsuz olarak çalışıyor.Yorum olarak çalışmıyor demeden önce lütfen yazım yanlışlarını kontrol ediniz.

Arama
RSS
Beni yukari isinla