Ascii kodu ile büyük küçük harf mantığı

//Kodlayan:İlhan BAHAR

//Kaynak:www.ilhanbahar.com

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

 

char BuyukHarfYap(char);//Fonksiyon tanımlıyoruz

main()

{

char c;

printf (“Lutfen karakter giriniz=”);

scanf (“%c”,&c);

printf (“%c”,BuyukHarfYap(c));    

getch();

 

}

char  BuyukHarfYap(char c)

{

    if (c >= ‘a’  && c <= ‘z’) //Ascii olarak 32 altında olduğu için direk 32 çıkarıyoruz.Yani küçük harf ascii 132 ise büyük harfi ascii 100 dür

        return c – 32;

    else

        return c;

}

Dairenin Alanını Hesaplayan C Programı

//Kodlayan:İlhan BAHAR

//Kaynak:www.ilhanbahar.com

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

 

//Yarıçapı verilen dairenin alanını hesaplama,const sabiti

//Pi değeri küsüratlı alınmıştır.İsteğe göre değiştirilebilir

main()

{

const float PI=3.1415;                                                

float   alan;

int r=1;

printf (“Lutfen yaricap giriniz=”);

scanf (“%d”,&r);

alan = PI*r*r;                                   

printf(“Alan = %f”, alan);    

getch();

}

C dili ile grafikli not hesaplama (Fonksiyonlu)

//Kodlayan:İlhan BAHAR

//Kaynak:www.ilhanbahar.com

//22.10.2008

//Grafik Programı


#include <conio.h>

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <stdlib.h>//system çalışsın diye ekledim

float sinif_Ortalama,sinif_Topla;//Genel olsunlar ki fonks çekebilelim

int kisi;//Sınıf mevcudu

int aa,ba,bb,cb,cc,dc,dd,ff,gelen_Ort;//Tek tek harf kodlarını genel tanımladık

float aa_Topla,ba_Topla,bb_Topla,cb_Topla,cc_Topla,dc_Topla,dd_Topla,ff_Topla;//Her harfin toplamını alıyoruz

float aa_Ort,ba_Ort,bb_Ort,cb_Ort,cc_Ort,dc_Ort,dd_Ort,ff_Ort;//Her harfin ortalamasını alıyoruz

float Ortalama_Hesapla(int,int);

char *Harf_Notu(float);

void Yildiz_Bas(float);

void Ekrana_Bas(void);


float Ortalama_Hesapla(int vize,int final)

{

float ortalama=(vize*0.3)+(final*0.7);//Ortalamayı hesapla

sinif_Topla=sinif_Topla+ortalama;//Sınıf ortalamasını topla

sinif_Ortalama=sinif_Topla/kisi;//Gerçek ortalamayı bul

return ortalama;

}

C dili kapı problemi ile ilgili algoritma

/* 100 kapı,10 anahtar var,ilk aşamada kapıların tamamı kapalıdır.Anahtarlar denenerek açıksa kapatılıp,kapılıysa açılacaktır*/

//Kodlayan:İlhan BAHAR

//Kaynak:www.ilhanbahar.com

# include <conio.h>

# include <stdio.h>

int main(int)

{

int kapi[101];

int i,a;

a=0;

//Önce hepsini sıfırladık

for (i=1;i<101;i++)

{

kapi[i]=0;

}

//Yüz kapıyı do while ile deneyelim

do

{

a++;

for (i=1;i<11;i++)

{

if (a%i==0)

{

Arama
RSS
Beni yukari isinla