Clob to blob convert on oracle (function)

oracle

oracle

 

FUNCTION sf_clobtoblob (i_data_cl CLOB)
RETURN BLOB
IS
v_out_bl BLOB;
clob_size NUMBER;
pos NUMBER;
charbuff VARCHAR2 (32767);
dbuffer RAW (32767);
v_readsize_nr NUMBER;
v_line_nr NUMBER;

Domain değişikliği için gerekli Sql sorguları

UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, ‘eskidomain.com’, ‘yenidomain.com’) WHERE option_name = ‘home’ OR option_name = ‘siteurl’;

UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, ‘eskidomain.com’,’yenidomain.com’);

UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, ‘eskidomain.com’, ‘yenidomain.com’);

UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value, ‘eskidomain.com’, ‘yenidomain.com’);

MsSQL tarih formatı çevirme, dönüştürmeler

Tarih formatı dönüşümlerinde kolaylık sağlayacağını düşündüğüm bir kaynak.

[php]
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 0) –Sonuç : Jul 17 2009 4:43PM
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 1) –Sonuç : 07/17/09
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 2) –Sonuç : 09.07.17
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 3) –Sonuç : 17/07/09
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 4) –Sonuç : 17.07.09
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 5) –Sonuç : 17-07-09
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 6) –Sonuç : 17 Jul 09
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 7) –Sonuç : Jul 17, 09
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 8) –Sonuç : 16:43:05
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 9) –Sonuç : Jul 17 2009 4:43:05:573PM
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 10) –Sonuç : 07-17-09
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 11) –Sonuç : 09/07/17
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 12) –Sonuç : 090717
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 13) –Sonuç : 17 Jul 2009 16:43:05:590
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 14) –Sonuç : 16:43:05:590
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 20) –Sonuç : 2009-07-17 16:43:05
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 21) –Sonuç : 2009-07-17 16:43:05.590
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 22) –Sonuç : 07/17/09 4:43:05 PM
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 23) –Sonuç : 2009-07-17
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 24) –Sonuç : 16:43:05
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 25) –Sonuç : 2009-07-17 16:43:05.590
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 100) –Sonuç : Jul 17 2009 4:43PM
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 101) –Sonuç : 07/17/2009
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 102) –Sonuç : 2009.07.17
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 103) –Sonuç : 17/07/2009
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 104) –Sonuç : 17.07.2009
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 105) –Sonuç : 17-07-2009
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 106) –Sonuç : 17 Jul 2009
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 107) –Sonuç : Jul 17, 2009
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 108) –Sonuç : 16:43:05
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 109) –Sonuç : Jul 17 2009 4:43:05:607PM
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 110) –Sonuç : 07-17-2009
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 111) –Sonuç : 2009/07/17
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 112) –Sonuç : 20090717
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 113) –Sonuç : 17 Jul 2009 16:43:05:607
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 114) –Sonuç : 16:43:05:620
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 120) –Sonuç : 2009-07-17 16:43:05
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 121) –Sonuç : 2009-07-17 16:43:05.620
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 126) –Sonuç : 2009-07-17T16:43:05.620
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 127) –Sonuç : 2009-07-17T16:43:05.620
[/php]

Error establishing a database connection

Yukarıdaki Error establishing a database connection hatasını aldığınızda, phpMyAdmin, veritabanına bağlanamıyor demektir. Bunun en büyük nedenlerinden biri de şifrenizi değiştirmeniz olabilir. Kullandığınız sistem; WordPress, Blogspot tarzı hazır bir sistemse, siz bu sistemlerin, config dosyalarına veritabanı adı ve şifrenizi yazarsınız. Ancak sonradan yapacağınız değişikliklerde giriş izni ortadan kalkacaktır. Bu da yukarıdaki hatayı almanıza sebep olabilir.

Çözüm için değiştirdiğiniz şifreyi, config dosyalarınızdan güncelleyiniz.

Arama
RSS
Beni yukari isinla