Özgün işletme yönetim modeli

Günümüzde bazı işletmeler çok hızlı bir büyüme ivmesi yakalarken, bazıları ise kısa süre sonra batma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. İşte bu iki tezat durumun oluşmasının nedeni, işletme yönetiminin izlediği doğru/yanlış politikalardır. Sizlere sermaye sıkıntısı bulunmayan, bir firmanın özgün yönetim modeli ile nasıl başarılı olacağını anlatmaya çalışacağım.

Öncelikle firmamızın sabit bir strateji modeli olmayacak, yani biz değişen şartlara göre kendini yenileyebilen bir model ele alacağız. Hedeflerimizi üç aylık periyotlar dahilinde sürekli olarak güncelleyeceğiz. İşletme modelimizde ki üç ana unsur bulunacak;

a) Müşteri Memnuniyeti,

b) Çalışan Memnuniyeti,

c) Yönetim.

Müşteri memnuniyeti için, strateji hedeflerimize ekleyeceklerimizi kararlaştıralım. Öncellikle müşteri de güven duygusunun oluşturulması gerekiyor. Bu nedenle yeni kurulan bir firma için referanslar gereklidir. O halde ilk üç aylık hedeflerimizin başına referanslar diye not düşüyoruz.

Referanslar

Firmamız öncellikle piyasada adını duyurması ve güven aşılıyabilmesi için, büyük firma ya da kamu kuruşları ile çalışmalıdır. Bu bağlamda yurtdışı öncelikli olarak, devlet ya da güçlü firmalara uygun fiyatlara iş yapılabilir. Bu fiyat politikası bizim ilk, üç aylık stratejimiz içersinde yer alacaktır.

Güven duygusu sadece referans ile sağlanacak bir olgu değildir. Çeşitli dalları olacaktır, bu dallardan bir tanesi de standartlardır. Genel kabul görmüş, belge ve sertifikalara sahip bir firma, karşı tarafa güven aşılayacaktır. Bu bağlamda; ISO, IEC ve ITU gibi uluslararası  yetkinlik belgelerini almakla olumlu bir adım olacaktır.

Gerekli güveni oluşturduktan sonra, müşteri odaklı çalışabilmemiz için çeşitli raporlamalara ihtiyaç vardır. Bulunduğumuz alanda iş veren müşterilerin, karar vermede ki davranışları dikkatle incelemeliyiz. Rapordan çıkaracağımız sonuçlar, bize müşterimizin davranışları hakkında bir ön bilgi verebilir.

Esnek müşteri modeli

Elimizde bulunan ön bilgiler eşliğinde, bir müşteri modeli oluşturmalıyız. Ayrıca modelin eksik kalan yerlerini doldurmak üzere, müşterimiz hakkında çok detaylı bilgilere sahip olmalıyız. Detaylı bilgilerine sahip olduğumuz müşteriye, ona özel ve esnek tekliflerde bulunabiliriz.

Arama
RSS
Beni yukari isinla