Ascii kodu ile büyük küçük harf mantığı

//Kodlayan:İlhan BAHAR

//Kaynak:www.ilhanbahar.com

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

 

char BuyukHarfYap(char);//Fonksiyon tanımlıyoruz

main()

{

char c;

printf (“Lutfen karakter giriniz=”);

scanf (“%c”,&c);

printf (“%c”,BuyukHarfYap(c));    

getch();

 

}

char  BuyukHarfYap(char c)

{

    if (c >= ‘a’  && c <= ‘z’) //Ascii olarak 32 altında olduğu için direk 32 çıkarıyoruz.Yani küçük harf ascii 132 ise büyük harfi ascii 100 dür

        return c – 32;

    else

        return c;

}

Dairenin Alanını Hesaplayan C Programı

//Kodlayan:İlhan BAHAR

//Kaynak:www.ilhanbahar.com

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

 

//Yarıçapı verilen dairenin alanını hesaplama,const sabiti

//Pi değeri küsüratlı alınmıştır.İsteğe göre değiştirilebilir

main()

{

const float PI=3.1415;                                                

float   alan;

int r=1;

printf (“Lutfen yaricap giriniz=”);

scanf (“%d”,&r);

alan = PI*r*r;                                   

printf(“Alan = %f”, alan);    

getch();

}

Lojik Devreler 1-2 Ders Notları

Selçuk Üniversitesi Yrd.Doç.Dr Hakan Işık tarafından hazırlanmış Lojik devreler ders notlarıdır.Bilgisayar Sistemleri öğretmenleri için hazırlanmıştır.Eğer mühendislik okuyorsanız bilgiler biraz yavan kalabilir.İçersinde kapılar,flip flop devreler,tam toplayıcı,tam çıkarıcı,registerlar,analog-digital çeviriciler gibi içerik bulunmaktadır.İşinize yarayacağını ümit ediyorum.

Microsoft Vista Sp2 ne zaman çıkacak?

Vista çıktığı ilk günden beri sorun olmaya devam ediyor.Gerek ağırlığı,gerek donanımlar ile uyumsuzluğu göz önüne alındığında vista, Microsoft için tam bir hayal kırıklığı olduğu söylenebilir.Tüm bu sorunların üstesinden gelmek adına xp service packler gibi vista için de bir takım yama çalışmaları yapılmaktadır.Bu yama çalışmalarından ilk olan Vista  Service Pack 1 genel olarak,beklenen etkiyi gösteremedi.İşletim sistemindeki hız ve hatalar konusunda çok tatmin edici olmadı.

Arama
RSS
Beni yukari isinla