Kuyruk (Queue) Mantığı C++

Kuyruk (Queue) veri yapısının C++ programını aşağıdaki istenenlere uygun olarak yazdık.

Kuyruk :: Kuyruk(int N)

// Yapıcı fonksiyonda kuyruğu oluşturacak maksimum düğüm sayısını belirleyiniz.

void ekle(char ch)

// Düğüm sayısı aşılmamışsa ch değişkenini barındıracak bir düğüm ekleyiniz.

char cikar()

// Kuyruk boş değilse en sondan bir düğümü siliniz ve içindeki char tipindeki değişkeni döndürünüz.

char baslangic()

// Düğüm varsa en baştaki düğümün char tipindeki değişkenini döndürünüz.

bool bos()

// Düğüm yoksa true, varsa false döndürünüz.

bool dolu()

// Kuyruk dolu ise true, değilse false döndürünüz.

bool barindirir(char ch)

// Kuyruk içerisinde tüm düğümleri arayarak, ch karakterini barındıran bir düğüm varsa true döndürünüz, yoksa false döndürünüz.

Asp.net Session Nesnesi

Session nesnesi bir oturum boyunca tutulan geçici verilerdir.Örneğin;forumlarda üye girişi yaptıktan sonra bir süre sonra logout olduğunuzu fark edersiniz.Bunun nedeni Session zamanın kısa olmasıdır.Session nesnesinin kullanımı oldukça basittir.

[c language=”c#”]
Session ["Adi"]=Text1.text; //Burada örnek olarak Text1.text adlı textbox’tan veri okutalım.
Response.Redirect("Default2.aspx");//Oluşturacağımız sayfaya yönlendiriyoruz.
//Default2.aspx diye yeni web sayfamızı ekleyelim.Bir tanede Session nesnemizi göstermek için label koyalım.
Label1.text=Session["Adi"];
[/c]

Load kısmına yazdığımız üst satır sayesinde Session nesnemiz bir sayfadan diğerine taşınmış oldu.Peki Session ayarlarını nasıl yapabiliriz?

Bunun için Add New Item’dan Global Application Class ekliyoruz.Eklediğimiz dosyanın içersine yazmak üzere;

[c language=”c#”]

<sessionState>
mode="SQLserver" //Session nesnesinin sql kaydedileceğini belirtir.Default değeri "InProc"dur.
cookieless="true" //Cookiler kullanıcın bilgisayarında saklanır.Default değeri "False"dır.
timeout="5" //Kaç dakika sonra session son bulacağını belirtir.Default değeri "20" dakikadır.

[/c]

Gridview’de seçili satırı renklendirmek

Asp.net veya C# da gridview ile henüz tanışanlar,satırları seçtikleri zaman işaretlenmediklerini görecekler.Bu durum sizin için önemsiz olacak ama kullanıcılar açısından önemli olduğu için o satır işaretlemesini yapmak zorunda kalacaksınız.Ben aynı duyguları yaşadığım için aşağıda  kodu paylaşıyorum…

Kodu Gridview‘in RowCreated event‘ına ekleyin.

[c language=”#”]

if (e.Row.RowType != DataControlRowType.DataRow) return;

// eger yaratilan satir farkliysa data satirindan buradan cik

e.Row.Attributes.Add(“onmouseover”, “this.originalstyle=this.style.backgroundColor;this.style.backgroundColor=’#EEFF00′”);

// mouse overina bu stil attribute’ini ekle

e.Row.Attributes.Add(“onmouseout”, “this.style.backgroundColor=this.originalstyle;”);

// mouse out ise eski stile don

[/c]

Kod şuan sorunsuz olarak çalışıyor.Yorum olarak çalışmıyor demeden önce lütfen yazım yanlışlarını kontrol ediniz.

Java ile harici dosya ve if yapısına devam

Bu yapacağımız yöntem ile IfDetay.js dosyasında çeşitli if koşullarımız olacak,buna istinaden Default.html dosyamızda oluşturacağımız radio form ile kullanıcının seçtiği değerleri IFDetay.js dosyasında koşullandırıcaz.

<!–Öncelikle IfDetay.js dosyamızdaki kodlarımızı oluşturalım.

function goster(veri){

var index,takim;

index=veri.selectedIndex;

takim=veri.options[index].text;

if (takim==”Galatasaray”){

document.takimForm.aciklama.value=takim + ” Şampiyon!”;

}

if (takim==”Beşiktaş”){

document.takimForm.aciklama.value=takim + ” Eziktaş”;

}

if (takim==”Fenerbahçe”){

document.takimForm.aciklama.value=takim + ” Ezikbahçe”;

}

}

Burada bitti –>

Java Script kısmını bitirdiğimize göre şimdi html dosyamıza dönelim.

<html>

<head>

<title>If yapıları</title>

<script src=”IfDetay.js” language=”javascript”></script>

</head>

<body>

window.status=”ilhanbahar.com”;

<form name=”takimForm”>

<p> Bir takım seçiniz</p>

<selected name=”takimListesi” onChange=”goster(this)”>

<option SELECTED>Takım seçiniz</option>

<option>Galatasaray</option>

<option>Beşiktaş </option>

<option>Fenerbahçe</option>

</select><br>

<input name=”aciklama” size=”35″>

</form>

</body>

</html>

Böylelikle onChanged yani değiştiğinde bizim IfDetay.js içersine bulunan goster fonksiyonuna gidiyor.Buradan uygun koşula dallanarak sonuç veriyor.Java script kodları istemci tarafından çalıştığı için sunuyu yormuyor.

Arama
RSS
Beni yukari isinla