İç içe for (Tersten yazılıp 4 ile çarpıldığında kendisini üreten sayı)

 #include “stdafx.h”
#include
#include
//www.ilhanbahar.com

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
//Dört basamaklı bir sayının basamakları ters çevrilip 4 ile çarpılınca yine kendisini veren sayıyı bulmaya çalışıyoruz.
int sayi=0,ters_sayi=0;

for (int a=0;a<10;a++) for (int b=0;b<10;b++) for (int c=0;c<10;c++) for (int d=0;d<10;d++) { sayi=(1000*a+100*b+10*c+d); ters_sayi=(1000*d+100*c+10*b+a); if (sayi==4*(ters_sayi) && (a+b+c+d) != 0) printf ("%d",sayi); } getch(); return 0; }

Ascii kodu ile büyük küçük harf mantığı

//Kodlayan:İlhan BAHAR

//Kaynak:www.ilhanbahar.com

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

 

char BuyukHarfYap(char);//Fonksiyon tanımlıyoruz

main()

{

char c;

printf (“Lutfen karakter giriniz=”);

scanf (“%c”,&c);

printf (“%c”,BuyukHarfYap(c));    

getch();

 

}

char  BuyukHarfYap(char c)

{

    if (c >= ‘a’  && c <= ‘z’) //Ascii olarak 32 altında olduğu için direk 32 çıkarıyoruz.Yani küçük harf ascii 132 ise büyük harfi ascii 100 dür

        return c – 32;

    else

        return c;

}

Dairenin Alanını Hesaplayan C Programı

//Kodlayan:İlhan BAHAR

//Kaynak:www.ilhanbahar.com

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

 

//Yarıçapı verilen dairenin alanını hesaplama,const sabiti

//Pi değeri küsüratlı alınmıştır.İsteğe göre değiştirilebilir

main()

{

const float PI=3.1415;                                                

float   alan;

int r=1;

printf (“Lutfen yaricap giriniz=”);

scanf (“%d”,&r);

alan = PI*r*r;                                   

printf(“Alan = %f”, alan);    

getch();

}

C programlama Pointer(işaretçi) mantığı

//İlhan BAHAR

//17.11.2008

//Pointer Genel


//Bu program sayesinde pointerların çalışma mantığını iyice kavramış olacaksınız.Programda kelimeleri tersten yazdırma,uzunluk bulma,karşılaştırma,ascii koduna göre sıralama

//Türkçe karakterleri atarak,yerine ingilizce karakterleri yerleştirmek gibi bir çok ufak programdan oluşmaktadır.


#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <stdlib.h>//system çalışsın diye ekledim

int Uzunluk_Bul(char);

void Tersten_Yazdir(char *,char);

void Karsilastir(char *,char *);

void Sirala(char);

void Turkce_At(char);

//Uzunluk buluyoruz

int Uzunluk_Bul(char *adres)

{

int uzunluk=0;

while (*adres)

{

uzunluk++;

adres++;

}

return uzunluk;

}

Arama
RSS
Beni yukari isinla