Yurtdışı çıkış harcı 2012-2013 hangi bankalar?

Her ne olursa olsun, yurtdışına çıkmak isteyen herkes 15 TL yurtdışına çıkış harcını yatırmak zorundadır.

Hemen hemen tüm bankalar, yurtdışı çıkış harcını yatırmak istediğiniz ücreti tahsil ediyor. Ayrıca havaalanında da bu işlemi vizeler aracılığıyla kolayca gerçekleştirebiliyorsunuz.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 060113 sayılı yazısında;

23.03.2007 tarih ve 26471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5597 sayılı “Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 1.maddesinin birinci fıkrasında “Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu ile yurtdışına çıkış yapanlardan çıkış başına 15 TL harç alınır” hükmüne yer verilmiş, izleyen fıkralar da ise yurt dışına çıkış harcı konusunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Muafiyetler;

Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar,

7 yaşını doldurmamış olanlar,

Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı.

Yurt dışında oturma izni bulunanlara ilişkin muafiyetin uygulanmasında, yurt dışında oturma izni bulunanların mevcut Türk Pasaportlarında “İşçidir”, “İşçi Ailesidir”, “İşçi Çocuğudur” şeklinde kaşe bulunanlar. Bu türden bir kaşe bulunmayanlar için ise geçiş süresi öngörülerek 01.01.2008 tarihinden itibaren pasaportlarına “Süresiz/……..tarihleri arasında yurt dışında oturma ve/veya çalışma izni bulunmaktadır” şeklinde ilgili konsolosluklarca basılan kaşe bulunması halinde başkaca kanıtlayıcı bir belge aranmadan muafiyet uygulamasına ve böylece uygulamada yaşanan sıkıntıların bu standart uygulama ile  sonlandırılacağı yönünde Dışişleri Bakanlığı ile görüş birliğine varıldığı ve uygulamanın

Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla dış temsilciliklere duyurulduğu bildirilmiştir.

Ayrıca mevcut pasaportlarında “İşçidir”, “İşçi Ailesidir”, “İşçi Çocuğudur” kaşesi bulunanların, oturma ve/veya çalışma izinleri devam ettiği müddetçe söz konusu kaşeler geçerli olacağından bu kaşelerin yenilenmesine gerek bulunmadığı, mevcut pasaportlarında söz konusu kaşe bulunmayanların ise, muafiyetin tevsiki amacıyla öteden beri sunulan oturma ve çalışma izin belgelerinin 01.01.2008 tarihine kadar kabul edilmesi gerekmektedir. Yurt dışına çıkış harcına ilişkin herhangi bir muafiyetin söz konusu olmadığı, resmi görevle yurt dışında görevlendirilen kamu görevlilerinin harç muafiyetinden yararlanmaları mümkün olmamakta, bu şekilde resmi görevlendirilmelere ilişkin ödenecek olan yurt dışına çıkış harcının, ilgili kurumlarınca Bütçe Kanununa ekli (E) Cetvelinin 18’nci maddesine göre ilgili idare bütçesinden karşılanmasının mümkün olduğu, öte yandan, çifte pasaportlu vatandaşlarımızın uyruğunda bulundukları yabancı ülke pasaportlarını kullanarak yurt dışına  çıkışlarında harç mükellefiyeti bulunmadığından yurt dışına çıkış harcı ödemelerinin söz konusu olmadığı ifade edilmiştir.

 

Benzer Yazılar

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yazın

Su elementleri kullanabilirsiniz : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Arama
RSS
Beni yukari isinla